Monofaze Varyak

Varyak, primer sargının bir kısmı veya tamamının sekonder sargı olarak da kullanıldığı ve aynı manyetik alanın etkisinde kalan tipteki transformatörlere Oto transformatör (Varyak) denir.

Normal transformatörlerde primer ve sekonder olmak üzere iki ayrı sargı bulunur. Oto transformatörlerinde ise bir tek sargı vardır.
Bu sargı hem primer hem de sekonder sargı görevini yapar. Gerilim dönüşümü bu bir tek sargı üzerinden yapıldıgından ikinci bir sargıya gerek yoktur. Sargı sayısı bire düşürüldüğünden kaçak reaktansları azalmıştır.
Oto transformatörlerinden çok sayıda dışarıya uç çıkarılarak (veya sürgü ile) değişik değerde gerilim elde edilebilir. Bu bakımdan oto transformatörleri bir potansiyometre gibi kullanılabilinir.
Ayrıca paralel yapılarak yüksek güçteki varyak talepleri de karşılanabilmektedir.