İzolasyon Trafosu

İzolasyon Trafosu Nedir?

İzole tip olarakta bilinen izolasyon trafoları şebeke ve yükün birbirinden yalıtılmasını sağlayan trafolardır. Bu tip trafolar elektrik çarpmasını engellemek ve şebekede oluşacak problemlerin ortamdaki cihazlara olan etkisini minimum düzeye indirebilmek amacı için kullanılır.

•�Primer bölümünde meydana gelebilecek faz, nötr, toprak hatlarındaki gerilim sıçramaları, elektriksel gürültü vb. gibi problemlerin sekonder çıkışına yansımasını engeller.
Primer ile sekonder gerilimi oranı 1/1′ dir.
• Yaygın olarak kumanda devrelerinde kullanılır.
• Şebeke ile yükün yalıtılmasını sağlar.
• 220V/12V trafo 220V/48V ya da şebekede meydana gelen manyetik gürültülerin yüke yansımasını önlemek amacı ile kullanılabilir.
• Bir başka kullanım amacı ise insan sağlığının tehlikeye girebileceği durumlarda kullanılabilir.
• En belirgin özelliği sargılar ve nüve arasındaki yüksek izolasyon bariyeridir. İnsan sağlığını önemli derecede etkileyen ve düşük gerilim gerektiren uygulamalarda (Adaptörler, Şarj Aletleri vs.) yaygın olarak kullanılır.

Tek Faz İzole Trafo

Tek fazlı sistemlerde şebeke ve yükü yalıtmak için kullanılır. İzolasyon amacı taşıyan trafolar da şebekede bulunan manyetik gürültülerin yüke aktarılması engellenir. Lineer olmayan yüklerin yaratacağı manyetik kirliliğin de şebekeye yansıması önlenmiş olur.

3 Faz İzole Trafo

3 Faz izole trafolar endüstriyel amaçlı kullanılan cihazların daha sağlıklı çalıştırılması için kullanılır. Şebekede bulunan manyetik gürültülerin, hassas olan endüstriyel cihazlara yansımasını önler. Lineer olmayan yapıya sahip cihazların yaratacağı elektriksel kirliliğin şebekeye yansıtılmasını da önler.