Servo Tip Regülatörler (tunaylar Enerji)

Servo Tip Regülatörler (tunaylar Enerji)

Delta Servo Regülatörde gerilim düzenlemeyi sağlayan değişken Transformatör yardımcı transformatöre kumanda eden Servo Motor ve bu motoru çıkış gerilimine göre kumanda eden Elektronik Karttan  oluşmuştur.

Normal şebeke giriş geriliminin düşmesi veya yükselmesi halinde elektronik kontrol devresi bunu hassas bir şekilde algılar ve servo motoru hızla harekete Geçirir. Motor ise aldığı bu sinyale göre akuple olduğu (T2) ayarlı transformatörü (Varyak) sağa veya sola doğru hareket ettirerek (T1) Booster trafonun primer sargısına şebeke yönünde veya ters yönde gerilim vererek sekonder sargıda oluşan gerilim şebeke giriş voltajına ilave veya çıkartma olarak yansır. Böylece girişte oluşabilecek gerilim dalgalanmalarını çıkışta istenilen hassasiyette %+-1 gibi bir toleransla çıkış voltajını sabit tutmaya çalışır ve bu şekilde ilave edilen diğer yardımcı ekipmanlar ile birlikte cihazın emniyetli çalışması sağlanmış olur.
Hızlı cevap verme zamanını içeren kontrol sistemi ile yüksek başlangıç tork’lu DC motor dizgesi girişteki küçük gerilim değişimlerini bile hızla düzeltir.
Servo Motor giriş gerilimi çalışma sınırları dışına çıktığında, limit sviçler tarafından çıkış gerilimi otomatik olarak istenen değere ayarlanır ve kontrol devresi tarafından devreden çıkarılır.
CİHAZ ÖZELLİKLERİ VE TEMEL BİLGİLERİ
Delta Servo-Kontrollü gerilim regülatörleri; düzenlemeyi sağlayan toroidal transformatör (varyak), yardımcı transformatör ile değişken trasformatöre kumanda eden servo-motor ve bu motora çıkış gerilimine göre kumanda veren elektronik devrelerden oluşmuştur.
Hızlı cevap verme zamanını içeren kontrol sistemi ile, yüksek başlangıç tork’lu DC motor dizgesi, girişteki küçük gerilim değişimlerini bile hızla düzeltir. Servo-Motor, giriş gerilimi çalışma sınırları dışına çıktığında limit-kontrol sistemi tarafından, çıkış gerilimi otomatik olarak istenen değere ayarlanarak kontrol devresi tarafından devreden çıkarılır. Regülasyon tamamlandığında elektronik frenleme devresi yardımıyla motorun enerjisi kesilir ve sessiz çalışır.

Çıkış sapması : Regülatör kendi gücünün üzerinde kullanılmadığı sürece çıkışta herhangi bir sapma olmaz.
Verim :�Deltaregülatörleri ve transformatörleri yüksek kaliteli silisyumlu sac ve B-ef sınıfı iletken malzemeden oluştuğundan verim % 95’den iyidir.
Çalışma sıcaklığı:�Regülatörler asitli ve nemli ortamlarda kullanılmadığı sürece 50°C’ ye kadar çıkabilir. Bunun üzerindeki sıcak ortamlar için ayrıca soğutma sistemi uygulanır.
Aşırı gerilim ve faz koruma ünitesi (Opsiyonel) :�Aşırı voltaj sapmalarında (alçak-yüksek) fazlardan herhangi birinin gitmesinde çıkışı keser. İstenilen voltajı bulduğunda tekrar çıkış verir. Kullanıcı isterse üzerinde bulunan anahtarla koruma ünitesini devreden çıkarabilir.
By-Pass sistemi: Regülatörler kaliteli şalterlerle by-pass yapmaktadır. Herhangi bir arıza söz konusu olduğunda 2x ve 6x kutup değiştirici şalterlerle tesisatta herhangi bir işlem yapmaya gerek kalmadan regülatör, şalter kanalıyla şebekeye aktarılabilir.
GÖSTERDİĞİ ÜSTÜNLÜKLER
Kaliteli ve uzun ömürlü malzeme.
Güvenli ve denenmiş sistem.
Sessiz çalışma. Yüksek randıman.
Distorsiyonsuz çıkış.
Kararlı ve kesintisiz besleme.
Geniş düzeltme aralığı. Yüksek hassasiyet.
KULLANIM ALANLARI
Isıtma, soğutma ve klima araçları.
Radyo, televizyon verici istasyonları.
Elektrik ve elektronik tıbbi aygıtlar.
Doğrultucular (Redresörler).
Elektrik motorları.
Telli ve telsiz haberleşme araçları.
Otomatik kaynak makineleri.
Manyetik cihazlar.
Aydınlatma aygıtları.
Hassas fotoğraf stüdyo araçları..
Her türlü elektronik dokuma, nakış ve triko tezgahları.
Elektrik ve elektronik aygıtların bulunduğu laboratuarlar.
Test ve araştırma laboratuarları.
Ve diğer kararlı gerilim gerektiren yer ve araçlar