REGÜLATÖRLERİN KULLANIM AMAÇLARI NEDİR ?

REGÜLATÖRLERİN KULLANIM AMAÇLARI NEDİR ?

Dünya üzerinde Şalt malzeme üreticileri gerilimle ilgili kalıcı bir tedbir alamamışlardır. Sektördeki bu açıklığı faz koruma röleleri, regülatörler ve güç kaynakları doldurmaya çalışmıştır.

Faz koruma röleleri motorlu sistemler için, faz sırası, fazdaki gerilimin belirli seviyenin altına düşmesi veya çıkması gibi durumlarda enerjiyi keserek ciddi koruma seviyesi oluşturmuşlardır. Bu bir çözüm gibi gözükse de yüksek gerilimle alakalı gerçek anlamda çözüm Regülatörlerdir.

Regülatörler gerilimin (Voltaj) belirli bir seviyenin altına veya üstüne gelmesi durumunda enerjiyi kesmeden normal seviyeye gelmesini sağlarlar. Gerilim değerini stabil (Regüle) ederler. Bu durum mevcut işi durdurmaz ve iş sürekliliğini ve makinaların güvenliğini de sağlamış olur.

Güç kaynakları ise regülatörlere ek olarak ani enerji kesintileri için vazgeçilmez olmuş ve enerjiyi aküler vasıtasıyla belirli bir süre kendisi üretirler. Enerji sürekliliğinin vazgeçilmez olduğu sektörlerde örneğin ; hastaneler, yaşam destek üniteleri, bilgisayar verileri, sistem odaları ve üst düzey güvenlik sistemleri için vazgeçilmez olmuşlardır.