UPS çeşitleri nelerdir ? (tunaylar Enerji)

1. Off-line Cihazlar

– Regülasyonu olmayan cihazlar

Bu tarz cihazların özelliği, normal çalışma koşularında, şebekeyi yüke direkt olarak verir. Yani yükün şebeke  prizine takılmasından farklı bir şey değildir. Ancak elektrik kesintisi olduğunda UPS akülerinden yükü beslemeye başlar. Dolayısıyla yükler elektrik kesintisini hissetmeyecektir. Şebeke gerilim ve frekansının direkt olarak yüke aktarıldığı bu teknoloji de şebekede meydana gelecek bütün bozulmaları yük hissedecektir.

– Line-Interactive Cihazlar (Regülasyonlu)

Off-line olarak bahsedilen KGK’dan farklı olarak şebeke gerilimi yüke bir miktar düzeltilerek aktarılır. Bunun dışında off-line cihazlardan bir farkı yoktur.

2. Online Cihazlar

 –Statik UPS

 On-line teknolojisinin temelinde ise ; şebekeden gelen sinus işaretinin gerilim ve frekansından  bağımsız olarak yeni baştan bir sinüs işareti üretilmesi yatar. Bu yeni  sinus işaretinin üretilmesinde double conversion ( çifte çevrim ) kullanılır. Bu çevrimler önce doğrultucu katında AC’den DC’ye sonra evirici katından ise DC’den AC’ye yapılır. Böylece UPS çıkışında yüke verilen sinus dalga formunun gerilim ve frekansı UPS girişindeki Şebeke gerilim ve frekansından tamamen bağımsız olmuş olur.
Statik KGK tanımı içine giren farklı çalışma prensiplerinin tamamında, genel olarak üç ortak temel unsurdan söz etmek mümkündür.
•Şebekeden sağlanan AC enerjiyi doğrultarak akü grubuna ve eviricilere aktaran “doğrultucu” ;
•Akü grubundan ve doğrultucudan alınan DC enerjiyi tekrar AC enerjiye evirerek yüklere aktaran “evirici“;
•Bu işlemler için gerekli DC enerjiyi depolamak için kullanılan “akü grubu” dur.

–Dinamik UPS

Dinamik tip kesintisiz güç kaynaklarında statik tip güç kaynaklarının çıkışında bir motor/generator bulunmaktadır. Çıkış motor çıkışı olduğu için elde edilen sinüs ideale yakındır. Bu tip güç kaynakları  büyük endüstriyel tesisler ve kritik uygulamalarda kullanılmaktadır.